Artikeln publicerades 4 mars 2020

Arbetet med nya villaområdet Södra Horsby 2 i Herrljunga har påbörjats

Claes-Håkan Elvesten, gatu- och parkchef, vid nya villaområdet Södra Horsby 2.

Nu blir det 45 nya tomter i området Södra Horsby 2. – Vi har under veckan påbörjat avverkningen, säger Claes-Håkan Elvesten, gatu- och parkchef.

Nu blir det 45 nya tomter i Herrljunga.

Arbetet med exploateringsområde Södra Horsby etapp 2 har satt i gång, och tanken är att helt nytt villaområde ska växa fram under 2021.

– Vi har under veckan påbörjat avverkningen, berättar Claes-Håkan Elvesten, gatu- och parkchef. Vi röjer på de ytor där det ska vara tomter och vägar. På övriga ytor lämnar vi lövträd och tall för att skapa en fin naturnära känsla.

De 45 tomterna i det nya området varierar i storlekar mellan 800 och 1 900 kvadratmeter.

– Just nu pågår projektering och under hösten börjar bygget av gator, samt vatten och avlopp, berättar Claes-Håkan Elvesten. Området består av en huvudgata och sju villagator.

I det närliggande området Södra Horsby 1 så är alla tomter redan sålda eller bokade, och många villor är redan på plats.

– Sommaren 2021 kommer husbyggnationen att vara i gång på Horsby 2 och förfrågningar på de nya tomterna har redan börjat droppa in.

Mera info kommer på Herrljunga kommuns hemsida under våren.