Pågående detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som är under arbete i kommunen.

Sämsholm 2:1 mfl.

Detaljplan för Sämsholm 2:1 mfl.

Industri Vreta 13:1 m.fl.

Detaljplan för industriområde

Bostäder vid Lyckan

Detaljplan för Kv Lyckan

Horsby etapp 2

Detaljplan för Horsby etapp 2

Utbyggnad Hagen

Detaljplan för Hagen

Förskola vid Skogslund

Detaljplan för ny förskola

Bostäder vid kvarteret Tallen

Detaljplan för Tallen

Bostäder vid Furulund

Detaljplan för Furulund