Pågående detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som är under arbete i kommunen.

Sämsholm 2:1 mfl.

Detaljplan för Sämsholm 2:1 mfl.

Industri Vreta 13:1 m.fl.

Detaljplan för industriområde

Bostäder vid Lyckan

Detaljplan för Kv Lyckan

Bostäder vid kvarteret Tallen

Detaljplan för Tallen

Utbyggnad Hagen

Detaljplan för Hagen

Bostäder vid Furulund

Detaljplan för Furulund

Förskola vid Skogslund

Detaljplan för ny förskola