Enskilt vatten och avlopp

Om man inte har möjlighet att ansluta till det kommunala Vatten- och avloppsnätet får du lösa vatten och avloppsfrågorna på egen hand. Att anlägga eget avlopp kräver tillstånd från miljöenheten. Att borra eller gräva efter dricksvatten kräver i de flesta fall inget tillstånd för men det kan finnas andra regler som gäller i området, till exempel föreskrifter för vattenskyddsområde. Om du ska gräva eller borra efter vatten kontakta miljöenhet så får du veta vad som gäller i ditt område.

Enskilt vatten

Det är livsmedelsverket som har informationsansvaret för enskilda dricksvattenanläggningar. Som brunnsägare kan du hitta mycket information på livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi på miljöenheten kan inte vara behjälpliga när det gäller provtagning av egna brunnar, utan vi hänvisar direkt till laboratorierna och förordar att ni anlitar ett laboratorium som är ackrediterat enligt SWEDAC. På Swedac.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se olika laboratorium som är certifierade.

Gratis barnvattenprov!

Herrljunga kommun erbjuder familjer som väntar barn eller har barn under 1 år ett gratis provtagningstillfälle. Erbjudandet gäller en gång per fastighet och enbart för familjer som är folkbokförda i kommunen.

Ni kan hämta ut provflaskor hos miljöenheten under kontorstid. I samband med att ni hämtar flaskorna så fyller ni i en följesedel och bestämmer vilken dag provet ska tas och skickas iväg. Transport av prover sker på onsdagar, så ni behöver fylla flaskorna på onsdag morgon och leverera dem till kommunhuset innan kl 12:00 på onsdagen. Besök kommunhuset och be om att få prata med någon på miljöenheten så hjälper vi er.

Enskilt avlopp

Om man inte har möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsnätet kan man få göra en så kallad enskild avloppsanläggning. Det krävs tillstånd enligt miljköbalken av miljöenheten för att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Miljöbalkens krav på enskilda avlopp gäller över hela Sverige. Det man som fastighetsägare behöver veta finns på den nationella kunskapsbanken www.avloppsguiden.selänk till annan webbplats.

Miljöenheten följer kontinuerligt upp att Miljöbalkens krav följs. Under 2019 är det tur för socknarna Vesene och Grude att kontrolleras.

Är mitt avlopp godkänt?

Är du osäker på om ditt avlopp är godkänt finns det några enkla steg att gå igenom. Du finner en detaljerad checklistalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på avloppsguidens hemsida!

Hur går jag tillväga för att åtgärda mitt avlopp?

Om man som fastighetsägare är medveten om att avloppet inte uppfyller kraven, kan man gå till väga på det här sättet:

 1. Kontakta en gräventreprenör, dessa hittar du på bland annat på Gula sidorna och www.avloppsguiden.selänk till annan webbplats. Välj i första hand en entreprenör som är diplomerad enligt Maskinentreprenörernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att anlägga enskilda avlopp. Hör gärna med era grannar, det kan bli billigare om ni har samma entreprenör.
 2. Be entreprenören komma ut till din fastighet så att ni kan diskutera vilken lösning som passar er bäst.
 3. Om någon del av anläggningen kommer att placeras närmre fastighetsgränsen än 4,5 m eller om någon del av anläggningen placeras på grannens fastighet ska berörd grannes medgivande skickas med ansökan.
 4. Om ni vill ha en infiltration eller markbädd ska entreprenören gräva en provgrop (2 m djup eller till dess att grundvatten påträffas) där ni har tänkt lägga anläggningen. Tänk på att man måste hålla ett skyddsavstånd till dricksvattentäkter (ca 50 m).
 5. Kontakta miljöenheten för en provgropskontroll. Det är bra om även entreprenören kan vara med vid kontrollen. Vi tittar på jordart, avstånd till grundvattnet och dricksvattentäkter. Ansökningshandlingar finns längst ner på sidan under "Relaterad information".
 6. Funderar ni på minireningsverk vill vi också komma ut på plats, då behövs ingen provgrop och man kan ha ett kortare avstånd till dricksvattentäkten.
 7. När vi har fått in er ansökan prövar vi den. Är allt är okej får ni normalt ert tillstånd inom några veckor. Prövningsavgiften för 2019 är 5 232 kronor. I tillståndet finns det flera villkor som måste följas, dessa villkor reglerar bland annat hur stor anläggningen ska vara, skyddsavstånd med mera. Först när ni har fått tillståndet kan ni börja gräva.
 8. När anläggningen är klar ska en entreprenörsrapport fyllas i. Den ska skickas till miljöenheten när anläggningen är klar.
 9. Om ni har valt en entreprenör som inte är diplomerad ska ni kontakta miljöenheten för att slutbesikta anläggningen. Avgiften för en slutbesiktning är 1 744 kronor för 2019.

ME-diplomering

avloppsguidens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster går det att söka efter utbildade entreprenörer som är aktiva i kommunen. De entreprenörer som är utbildade och anlagt fler än 5 avlopp/år under en 5 års period i kommunen är:

 • Pers Maskinservice
 • Falks Markentreprenad
 • Eggvena Schakt
 • Berggrens Schakt
 • Källunga Gräv