Enskilda vägar och bidrag

I Herrljunga kommun finns det cirka 200 enskilda vägar.

Bidrag lämnas till vägsamfälligheter, vägföreningar och enskilda för allmänt underhåll av de enskilda vägarna. Bidrag utgår med en krona per meter, och vägen måste vara minst 200 meter lång.

Bidraget ska sökas senast den 1 april och ansökan ska lämnas varje år. Helst ska en karta medfölja ansökan, där den väg man söker bidrag för är tydligt markerad.

Ansökan om kommunalt bidrag till enskilda vägar eller samfälld väg.PDF

Information om behandling av registrerade personuppgifter ( GDPR )PDF