Kommunalt vägbidrag


För enskilda eller samfällda vägar som är minst 200 meter långa och betjänar minst ett året runt boende kan man söka bidrag för underhåll. Bidraget är 1 kr per längdmeter.

Vid frågor gällande ansökan kontakta gatu- och parksamordnare - se kontaktuppgifter nedan. Ansökan ska vara inlämnad till tekniska förvaltningen senast den 1 april det år som ansökan avser.

  • Vid ansökan av bidrag så ska man skicka in blankett varje år.
  • Att du som ansöker om bidrag till enskild eller samfälld väg ska tydligt markera aktuell väg med hjälp av karta.
  • Vid val av karta så ska man tydligt kunna se hela vägens sträckning.
  • Använd gärna publika/offentliga internettjänster t ex: googlemaps.se, eniro.se eller hitta.se för att skriva ut och skicka in.
  • Har ni inte tillgång till egen skrivare, internet eller har andra förhinder för att bifoga en karta så bocka i avsedd rutan på blanketten ”Ansökan om kommunalt bidrag till enskild och samfälld väg” för att få hjälp med kartunderlag.
  • Om blankett önskas hemskickad kommande år via e-post så kan du bocka i avsedd ruta på framsidan och så ändras det till enbart e-post.
  • Ansökan skickas till: Herrljunga kommun, Tekniska förvaltningen, Gata och park, Box 201, 524 23 Herrljunga.