Kommunalt vägbidrag

För enskilda eller samfällda vägar som är minst 200 meter långa och betjänar minst ett året runt boende kan man söka bidrag för underhåll. Bidraget är 1 kr per längdmeter.

Vid frågor gällande ansökan kontakta gatu- och parksamordnare - se kontaktuppgifter nedan. Ansökan ska vara inskickad till tekniska förvaltningen senast den 1 april det år som ansökan avser.

  • Ansökan sker årsvis och bidragsberättigad ansvarar själv för att ansökan kommer in till kommunen.
  • Du som ansöker om bidrag till enskild eller samfälld väg ska tydligt markera aktuell väg med hjälp av karta.
  • Vid val av karta så ska man tydligt kunna se hela vägens sträckning.
  • Använd gärna publika/offentliga internettjänster t ex: googlemaps.se, eniro.se eller hitta.se för att skriva ut och skicka in.
  • Har ni inte tillgång till egen skrivare, internet eller har andra förhinder för att bifoga en karta kontakta gatu -och parksamordnare - se kontaktuppgifter nedan.
  • Ansökan skickas till: Herrljunga kommun, Tekniska förvaltningen, Gata och park, Box 201, 524 23 Herrljunga, eller via mail till:  herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se.