Vinterväghållning på enskilda vägar

Kommunen utför snöröjning på de enskilda vägarna när det snöat mer än 10 cm. Det ska vara klart senast 10 timmar efter det att snöfallet upphört. 

Utförs på entreprenad av Per´s Maskinservice , Herrljunga.

Väghållaransvaret ligger dock kvar hos den enskilda väghållaren.

Förutsättningar:

  • Den enskilda eller samfällda vägen skall vara minst 50 meter lång och betjäna minst en fastighet med permanentboende.
  • Vägarna måste vara tillräckligt breda och fria från hinder. Om träd eller annat hinder hänger över vägen kan snöröjning utebli.
  • Snöstakar bör vara uppsatta för att säkerställa vägens sträckning och för att utmärka fasta hinder.

Övriga åtgärder som t.ex. snöröjning vid mindre snödjup än 10 cm, halkbekämpning, isrivning, moddplogning, snödrev m.m. ombesörjes ej av kommunen, utan får vid behov utföras av respektive väghållare.

Skriv tabellbeskrivning här

Kontakt enskilda vägar


Felanmälan

Gör en felanmälan hos kommunenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Växel Herrljunga kommun
Tfn: 0513-170 00

Entreprenör

Per´s Maskinservice


Mobiltelefon: 070-560 83 04