Gatubelysning

Drift och skötsel av gatubelysningen i Herrljunga kommun sköts på entreprenad av Herrljunga elektriska AB.

En översyn av gatubelysningen görs två gånger per år och däremellan byts enbart trasiga lampor om de sitter i mycket utsatta lägen.

Delsläckning av gatubelysningen

Enligt politiskt tagna beslut sker en delsläckning av gatubelysningen i tätorterna. Där släcks 50 procent av gatlamporna mellan kl. 22 - 06 söndag till fredag samt kl. 01 - 09 natt till lördag och söndag. Delsläckningen gäller även gång- och cykelbanor. Vissa avvikelser förekommer.