Gatubelysning

Drift och underhåll av kommunens gatubelysningen sköts på entreprenad av Herrljunga elektriska AB.

Utmed Trafikverkets vägar finns även gatubelysning där Trafikverket sköter drift och underhåll. (Dessa är markerade med gult reflexband på stolpen)

Översyn av kommunens gatubelysningen görs två gånger per år och däremellan byts enbart trasiga lampor om de sitter i mycket utsatta lägen.

Delsläckning av gatubelysningen

Enligt politiskt tagna beslut sker en delsläckning av gatubelysningen i tätorterna. Där släcks 50 procent av gatlamporna mellan kl. 22 - 06 söndag till fredag samt kl. 01 - 09 natt till lördag och söndag. Delsläckningen gäller även gång- och cykelbanor. Vissa avvikelser förekommer.