Vinterväghållning enskilda vägar

För enskilda eller samfällda vägar som är minst 50 meter långa och betjänar minst en åretruntboende ombesörjer kommunen snöröjning vid minst 10 cm snö. Det ska vara klart senast 10 timmar efter det att snöfallet upphört. Snöröjningen sköts på entreprenad av Farmartjänst Herrljunga.

Förutsättningar vinterväghållning för enskilda vägar

  • För enskilda eller samfällda vägar som är minst 50 meter långa och betjänar minst en året runt boende ombesörjer kommunen snöröjning.
  • Kommunen gör ingen halkbekämpning.
  • Vid minst 10 cm snö ska snöröjning påbörjas. Det ska vara klart 10 timmar efter det att snöfallet upphört.
  • Snöröjningen sköts på entreprenad av Farmartjänst ek. för. Herrljunga.
  • Vägarna måste vara tillräckligt breda och fria från hinder. Traktorerna kan inte åka in om träden hänger över och då kan snöröjning utebli.
  • Snöstakar behöver vara uppsatta om man är rädd om vägkanterna.
Skriv tabellbeskrivning här

Kontakt enskilda vägar


Felanmälan/ej brådskande

Gör en felanmälan hos kommunenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Växel Herrljunga kommun
Tfn: 0513-170 00

Brådskande problem

Farmartjänst ek. för. Herrljunga AB

Telefon fast: 0513-230 82
Mobiltelefon: 070-65 20 253
E-post: eivor.ottosson@telia.com