Artikeln publicerades 3 oktober 2018

Bron över Nossan via Storgatan i Herrljunga tätort stängs av

Under perioden 22 oktober (v43) till 21 december (v51) kommer bro över Nossan, väg 1933 i Herrljunga, att vara avstängd i samband med renovering. Omledningsväg sker över väg 181 och 183.

Vägarbete med totalavstängning för biltrafik

Arbetet utförs som en del av Trafikverkets underhåll i område Göteborg Syd & Nord med Trafikverket som beställare. Arbetet omfattar åtgärder av tätskikt, ny beläggning och räckeskomplettering. Informationsskyltar sitter inom kort uppe i anslutning till bron.

Gång- och cykeltrafik kommer att kunna ta sig över bron under renoveringstiden.

Karta över avstängd bro. Omledningsväg över väg 181 och 183.