Artikeln publicerades 22 oktober 2018

Bro över Nossan avstängd från och med 29 oktober

Den 29 oktober fram till den 21 december, så kommer bron över Nossan, Storgatan Herrljunga väg 1933, vid entrén till hembygdsgården på Haraberget, att stängas av i samband med renovering. Avstängningen flyttas fram en vecka i tiden, med start 29 oktober (v. 44) med samma sluttid som tidigare, 21 december.

Möjlighet att ta sig över för gång- och cykeltrafikanter kommer att finnas över bron. Omledning för övrig trafik sker via väg 181/183.

Arbetet utförs som en del av Trafikverkets underhåll i område Göteborg Syd & Nord med Trafikverket som beställare.

Arbetet omfattar utbyte av tätskikt, ny beläggning samt åtgärder av räcke. Informationsskyltar kommer inom kort att sättas upp i anslutning till bron.

Bron över Nossan

Bron över Nossan vid hembygdsgården stängs av för reparation från och med 29 oktober.