Gräsytor och skötsel

Herrljunga kommuns gräsytor uppgår till cirka 76 500 kvadratmeter. Kommunen ansvarar också för cirka 96 300 kvadramter ängsmark.

Kommunen har ett avtal med en entreprenör, Letf AB, som sköter gräsklippningen och underhåll av övriga grönytor. Gräset klipps enligt avtal 14 gånger per år, med start första veckan i maj och sista klippningen sker i oktober. Till skolavslutning, nationaldag och midsommar ska det vara nyklippt och se snyggt ut.

Höggräset, eller ängsmarken, klipps två gånger per år. Det sker innan midsommar, samt i augusti, och det sker genom så kallad slaghackning.