Parker och lekplatser

Kommunen ansvarar för skötseln av Stadsparken i Herrljunga, samt för de lekplatser som finns runt om i kommunen.

Totalt handlar det om åtta lekplatser. En finns en i Fåglavik, en i Ljung och två i Annelund, där den ena är den helt nybyggda hinderbanan som invigdes i oktober 2017. I Herrljunga tätort finns fyra lekplatser.

Samtliga lekplatser sköts av Tekniska förvaltningens egen personal. Städning, översyn och reparation sker under sommarhalvåret två gånger i veckan, och under vinterhalvåret en gång.