Lokala trafikföreskrifter

Gatu- och parkenheten ansvarar för trafiksäkerheten i Herrljunga kommun samt lokala trafikföreskrifter på gatunät där kommunen är väghållare.

Trygghets- och Trafiksäkerhetsrådet är organet där vi arbetar med trafiksäkerhetsfrågor av olika slag inom kommunen. Våra lokala trafikföreskrifter finns alla samlade i Transporstyrelsens databas.

Trygghets- och Trafiksäkerhetsrådet

I Herrljunga kommun finns ett Trygghets- och Trafiksäkerhetsråd med representanter från tekniska nämnden, polisen, utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen, äldreorganisationer, yrkesförare och NTF. De arbetar med trafiksäkerhetsfrågor av olika slag inom kommunen. Vanligtvis sammanträder rådet 2-4 ggr/år.