Parkering

Parkering är gratis inom hela Herrljunga kommun.

I centrala Herrljunga finns två större pendelparkeringar längs med järnvägen, på norra respektive södra sidan. Här finns drygt 100 platser och det finns platser avsedda för långtidsparkering ( max 7 dygn) på båda parkeringarna.

Även bakom kyrkan finns en stor parkering med ca 50 platser

I Ljung finns det också bra parkeringsmöjligheter och en pendelparkering i närheten av stationshuset. Här finns det ett 20-tal platser.