Parkering

Parkering är gratis inom hela Herrljunga kommun.

I centrala Herrljunga finns två större pendelparkeringar längs med järnvägen, på norra respektive södra sidan. Här finns drygt 100 platser och det råder ingen tidsbegränsning.

I Ljung finns det också bra parkeringsmöjligheter och en pendelparkering i närheten av stationshuset. Här finns det ett 20-tal platser.