Dela
2017-05-16

Den kraftigt spridande växten Skunkkalla finns även i Herrljunga kommun

Herrljunga kommun har nyligen fått vetskap om att den invasiva växten Skunkkalla har hittats i kommunen och vill därför uppmana kommuninvånare att hålla utkik efter fler exemplar.

Om du hittar den på mark som du misstänker är kommunal, kontakta parksamordnare Dan Fridén 0513-172 11 eller dan.friden@admin.herrljunga.se. Om den förekommer på privat mark är det i första hand markägaren som ansvarar för att avlägsna den.

Om du som markägare hittar arten på din mark ska du så snabbt som möjligt gräva upp den med rötterna, lägga den i en sopsäck och köra den till någon av kommunens återvinningsstationer. Det är viktigt att den går till förbränning och inte kompostering. Prata med personalen på återvinningsstationen, så att den med säkerhet hamnar rätt.

Återvinningscentralernas öppettider framgår på kommunens webb:

http://www.herrljunga.se/invanare/tekniskservice/renhallning/atervinningoppettider.4.5b5b639912b44191fb8800083184.htmllänk till annan webbplats

Arten kommer ursprungligen från västra Nordamerika och kom till Sverige genom trädgårdshandeln, där den sålts för användning som dammväxt. Den förekommer framför allt längs vattendrag och den kan bilda stora bestånd som konkurrerar ut all annan naturlig vegetation. Den omfattas av unionsförteckningen över invasiva främmande arter enligt EU:s förordning (1143/2014). Läs mer om arten och problematiken kring invasiva arter på Naturvårdsverkets webb:

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/xx-Invasiva-frammande-arter-som-omfattas-av-EUs-forordning/Skunkkalla/länk till annan webbplats

Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-05-16, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats