Dela
2017-04-12

Gemensamt projekt om informationssäkerhet ska genomföras i Herrljunga och Vårgårda

De ska jobba med Projekt informationssäkerhet. Från vänster Pontus Lilja, Lars Björkqvist, Anthon Gustavsson, Emelie Cergic-Boberg, Marie Nordqvist, Helen Svantesson och Jan Pettersson.

Från och med den 24 maj 2018 kommer PUL, personuppgiftslagen, att ersättas av EU:s Dataskyddsförordning, något som kommer att betyda stora förändringar för hanteringen av personuppgifter i offentlig verksamhet. Därför startar nu Projekt Informationssäkerhet i Vårgårda och Herrljunga kommuner.

– Detta är ett viktigt projekt för oss och det är nyttigt för kommunerna att vi kan göra detta tillsammans, säger Lars Björkqvist, kommunchef i Vårgårda.

– En förstudie har gjorts och vi är redan långt framme i den här frågan, säger Jan Pettersson, IT-chef i Vårgårda och Herrljunga. Det här är inte bara en säkerhetsfråga, det innebär också att vi skapar ordning och reda i våra system.

– EU:s Dataskyddsförordning innebär mycket hårdare reglering än vi har i dag för att värna medborgarnas integritet, säger Helen Svantesson, IT-konsult på Herrljunga kommun. Det betyder att vi måste revidera hela vårt arbete med personuppgiftsbehandling.

Projekt Informationssäkerhet börjar nu och kommer att och ska vara avslutat den 24 maj 2018 då den nya dataskyddsförordningen börjar gälla. Projektets styrgrupp består av Lars Björkqvist, kommunchef Vårgårda, Alfred Dubow, tillförordnad kommunchef Herrljunga, Jan Pettersson, IT-chef, Marie Nordqvist, projektledare samt Emelie Cergic-Boberg, administrations- och kommunikationschef i Herrljunga som blir gruppens sekreterare.

– Som projektledare kommer jag att driva arbetet enligt den uppgjorda tidsplanen, och leda och samordna arbetet i de olika arbetsgrupperna, säger Marie Nordqvist. Detta projekt kommer att beröra många i båda organisationerna och förändra vårt arbetssätt.

Det kommer också att finnas en projektgrupp, som förutom Marie Nordquist består av delprojektledarna Anthon Gustavsson, Pontus Lilja och Helen Svantesson. Anthon kommer att vara delprojektledare för administration, Pontus för själva omställningen från personuppgiftslagen till dataskyddsförordningen och Helen för IT-frågor.

– Det handlar om att skapa förtroende och tillit hos medborgarna för detta, säger Helen Svantesson, som jobbat med projektets förstudie. Den nya dataskyddsförordningen kommer att bli så mycket lättare att införa om vi har en fungerande informationssäkerhet, och därför är det här projektet viktigt.

– Vi måste höja kunskapsnivån ute i våra verksamheter för att kunna genomföra förändringen på ett tryggt sätt.

Uppdaterad av Mats Bjurbom, 2017-04-12, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats