Dela
2017-10-11

Herrljunga har en ny översiktsplan som visar vägen till framtiden

Herrljunga kommun har en ny kommuntäckande översiktsplan som beslutades av kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i september.

– Efter ett par års intensivt arbete så är det roligt att ha kommit i mål med ett så stort och principiellt viktigt styrdokument, säger Janna Petersson, planeringssekreterare som är den som haft ansvaret för framtagande av den nya planen. Det är dock inte slutet på arbetet med översiktlig planering, tvärtom så är det nu det börjar.

Översiktsplanen är fokuserad på kommunens framtida mark- och vattenanvändning och anger inriktningen för fortsatt planering och byggande.

– Poängen är att översiktsplanen ska vägleda och underlätta för det fortsatta arbetet med att forma samhället, så att utvecklingen hjälper oss att leva hållbart för kommande generationers skull, säger Janna Petersson.

Den nya översiktsplanen ersätter nu den tidigare, som var från 2006.

– Det har varit mycket intressant att få jobba med just Herrljungas förutsättningar för en hållbar utveckling eftersom det finns så stor potential till just detta, med möjligheterna till hållbart resande på järnvägen såväl som hög självförsörjningsgrad på landsbygden som två exempel.

Mera information om Herrljungas nya översiktsplan finns på denna sida.

Uppdaterad av Mats Bjurbom, 2017-10-11, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats