Dela
2017-06-20

Herrljunga kommun svarar på kritik om upphandling av skolskjutsar

Under den gångna helgen har omfattande kritik spridits på Facebook mot Herrljunga kommun gällande skolskjutsupphandlingen.

Frågan har tidigare avhandlats offentligt, både på möten och i media, och gäller ett lokalt transportföretag, som är missnöjt med de regler som gällt för upphandlingen och resultatet av densamma.

Det lokala företaget kommer nu, enligt inlägget på Facebook, att lägga ner sin verksamhet.

Upphandlingen gjordes under 2016 och gäller skolskjutsarna i Herrljunga kommun från och med hösten 2017. Efter att kritik riktats mot kommunen, så fick kommunchefen i uppdrag att granska upphandlingen. Den presenterades sedan för kommunstyrelsen.

– Granskningen visade att upphandlingen hade gjorts enligt "Lagen om offentlig upphandling" och kommunens egen upphandlingspolicy, säger chefen för bildningsförvaltningen som är den förvaltning som hanterar kommunens skolskjutsar.

I ärendet konstaterades bland annat följande:

”Med beaktande om Lagen om offentlig upphandling och Herrljunga kommuns fastställda upphandlingspolicy bedömer kommunchefen att upphandlingsprocessen har genomförts professionellt. Bildningsnämnden har fattat beslut med relevanta och professionella underlag som grund. Den kommunalekonomiska effekten av upphandlingsresultatet är positiv.”

I upphandlingen kom två anbud in.

– Det ena var mer än en miljon billigare än det andra, säger förvaltningschefen. Det bedömdes som det klart fördelaktigaste för Herrljunga kommun.

– Och det bör också nämnas att det lokala företag som nu kritiserar kommunen, inte lämnade in något anbud alls, trots att detta hade varit fullt möjligt även för ett litet bolag.

– Det fanns en möjlighet att lämna anbud på delsträckor. Hade ett sådant anbud lämnats in av de lokala företaget så hade en överklagan från deras sida varit möjlig. På så sätt hade de fått en rättslig prövning av hela processen.

Från hösten 2017 har Nettbuss avtal med Herrljunga kommun om att köra skolskjutarna. Avtalet är på sex år med möjlighet till två års förlängning.

Nettbuss har som underleverantör anlitat Larssons Buss i Främmestad och de kommer att ha trafikledning på plats i Herrljunga och i huvudsak köra med lokala chaufförer.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-06-20, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats