Dela

Idéstudie om stadsförtätning utmed Västra stambanan

Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar, men även oerhört viktig för Herrljunga kommun. Därför är kommunen medlem i Västra stambanegruppen som verkar för stambanans utveckling.

Banan är i dagsläget överutnyttjad och täcker ändå inte transportbehoven. Det behövs förstärkning i ändarna på banan där efterfrågan är som störst och där alla olika tågslag måste samsas. I Stockholm har utbyggnad skett.

Inför remissen av nationell plan för transportinfrastrukturen har Västra stambane-gruppen beställt en idéstudie som visar vilka nyttoeffekter utbyggnad till fyra spår mellan Göteborg och Alingsås skulle kunna innebära. Herrljunga är en av de studerade orterna.

Med bättre kommunikationsmöjligheter som utökad spårkapacitet skulle innebära kan tillväxten i stationssamhället öka och nya bostäder och arbetsplatser byggas. Studien visar att det finns plats för upp till 4500 nya bostäder (motsvarar cirka 10 000 nya invånare) inom endast 500 meter från Herrljunga tågstation.

Ta del av Idéstudien genom att klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad av Janna Petersson, 2017-09-06, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats