Dela
2017-09-05

Kommunen i möte med polis, föreningar och organisationer om trygghetsskapande arbete

Fredagen den första september mötte kommunledningen i Herrljunga representanter för polisen, föreningar och organisationer för att samtala om trygghetsarbetet i Herrljunga.

– Syftet med mötet var att bemöta funderingar och oro från allmänheten, säger Viveca Lundahl, folkhälsoutvecklare. Från många håll i samhället har det, efter den senaste tidens skjutningar, kommit en önskan om mera information.

På mötet redogjorde kommunpolis Robert Möörk för det förebyggande arbete som polisen samverkar med kommunen i samt den ökade polisiära närvaron i kommunen, som går under rubriken "Trygghet i Herrljunga".

– Det sker ett förstärkt trygghetsarbete nu som vi hoppas ska ge resultat, säger Viveca Lundahl. Enligt den enkät som gjordes förra hösten så upplevde de flesta som svarade Herrljunga som ett tryggt samhälle. Men när det inträffar händelser som vi sett den senaste tiden, så är det klart att man blir orolig.

Viveca Lundahl har till nästa kommunstyrelsesammanträde fått i uppdrag att presentera en lista över de insatser som är på gång.

– Vi skapar trygghet genom samverkan av olika slag och genom att förebygga, säger hon. Men det handlar naturligtvis också om konkreta åtgärder som ökad polisiär närvaro och mer belysning på allmänna platser.

Uppdaterad av Mats Bjurbom, 2017-09-05, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats