Dela
2017-03-06

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelar

Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande, den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid en allvarlig händelse.

Signalen utgörs av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under minst två minuter.

Idag testas signalen – om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation.

Vid provet klockan 15.00 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över, en enda lång ljudsignal på 30 sekunder.

Signalen Viktigt meddelande testas idag och följs inte av något varningsmeddelande i radio.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-03-06, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats