Dela
2017-10-11

Ny asfaltering och ny gång- och cykelbana förbättrar trafiksituationen

Carina Hällqvist och hunden Lilly provar den helt nya gång- och cykelbanan i Herrljunga.

Den nya gång- och cykelbanan längs Horsbyvägen mot vårdcentralen och Netto i Herrljunga är nu färdigställd.

– Det är en sträcka på 60 meter som har varit en tidigare saknad länk, berättar Urban Ericsson, gatu- och parkchef. Den binder nu ihop området på ett sätt som gör det säkert och tryggt för gående och cyklister.

Arbetet har gjorts av Pers Maskinservice och innefattar bland annat urgrävning och nya massor, nya brunnar för en bättre vattenavrinning, en ny refug med trafikdelare.

– Kostnaden ligger på cirka 150 000 kronor och det var mindre än budgeterat, berättar Urban Ericsson. Dessutom erhåller vi halva summan av Trafikverket i statlig medfinansiering, vilket naturligtvis är bra.

Under det gånga halvåret har det också gjorts en hel del asfaltering i Herrljunga kommun.

– Vi har en ny entreprenör, Skanska Asfalt och Betong, som har gjort ett mycket bra jobb, säger Urban Ericsson. Vi följer vår nya asfalteringsplan utifrån en analys av asfaltsläget som gjordes förra året av ett oberoende konsultföretag.

Cirka en miljon kronor har satsats på asfaltering under 2017, och de gator som åtgärdats är följande:

Hudene: Gustav Ewalds väg

Ljung-Annelund: Trädgårdsvägen, Ekedalsvägen, Lystorpsvägen

Herrljunga: Verkstadsgatan, Furulundsvägen, Grengatan, Frögatan

Uppdaterad av Mats Bjurbom, 2017-10-11, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats