Dela
2017-02-01

Ny plattform på Herrljunga tågstation

Inom kort kommer Trafikverket att dra igång arbetet med att göra om och bygga en ny plattform på den norra sidan av perrongen i Herrljunga.

Planerad byggstart är början av mars 2017. Från och med vecka 10 kommer mindre tågstörande arbeten att starta. Arbetena kommer att ske nattetid under helgerna vecka 10, 11, 12 och 13. Under påskhelgen vecka 15 blir det enkelspårsdrift när växelbyten genomförs på ett av huvudspåren.

Bakgrundsfakta

För att på kort och medellång sikt skapa förutsättningar för ökad trafik har ett antal kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan, Göteborg-Skövde identifierats. Ny plattform i Herrljunga är en av dessa åtgärder.

Idag måste ankommande tåg från Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan passera båda Västra stambanans huvudspår för att nå plattform där passagerare kan stiga av och på tåget. I projektet ska en ny plattform byggas norr om huvudspåren (mellan spår 6 och spår 8) för att minska antalet korsande tåg på Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan. Spår 7 rivs därmed och spår 8 rustas upp och blir ett "säckspår" för ankommande och vändande tåg från Älvsborgs- och Kinnekullebanan.

Då projektet möjliggör att regiontåg från Uddevalla/Mariestad kan vända i Herrljunga utan att påverka tågtrafiken på Västra stambanan, skapas förutsättningar för fler tåg på Västra stambanan under högtrafikperioderna.

Mer information finns på Trafikverkets hemsida härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kring detta kan ni kontakta kommunens gatu- och parkchef Urban Ericsson via e-post på urban.ericsson@admin.herrljunga.se

Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-02-01, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats