Dela
2017-02-14

Öppet kommunstyrelsesammanträde 24 april:

”Jag hoppas att detta ska leda till en ökad kontakt med våra medborgare.”

Johnny Carlsson, kommunstyrelsens ordförande i Herrljunga, välkomnar alla intresserade till öppet kommunstyrelsesammanträde som blir den 24 april.

Den 24 april kommer kommunstyrelsen i Herrljunga att hålla ett öppet sammanträde.

– Vi vill öka kunskapen om det arbete som görs i kommunstyrelsen och skapa delaktighet, säger Johnny Carlsson, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Tidigare försök med öppna sammanträden har gjorts, men nu hoppas man att nå ut till fler.

– Vanligtvis sammanträder vi klockan 8.30 en måndag i månaden och då är vi i kommunhuset, säger Johnny Carlsson. Men kanske behöver vi byta både tid och lokal för att fler ska kunna komma. Det är fullt möjligt för oss att ha mötet på kvällen eller någon annanstans i kommunen.

Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och elva ersättare. De fördelar sig så här bland partierna: Socialdemokraterna - tre ledamöter. Miljöpartiet - en ledamot. Sverigedemokraterna – en ledamot. Kommunens väl – en ledamot. Moderaterna – två ledamöter. Centern – två ledamöter. Liberalerna – en ledamot.

– Vår viktigaste uppgift är tillsynsplikten, vilket innebär att se till att respektive nämnd följer sin budget, samt att organisationen följer de av kommunfullmäktige uppsatta målen. Enkelt uttryckt så är kommunfullmäktige kommunens riksdag, medan kommunstyrelsen motsvarar regeringen.

Alla ärenden som ska till fullmäktige tas först upp av kommunstyrelsen. De passerar också en beredning, som hålls varje måndag. Då träffas kommunalråden och ledande tjänstemän för att arbeta fram relevanta beslutsunderlag.

– Två veckor före varje sammanträde har vi även ett arbetsutskott, då en representant för oppositionen deltar, berättar Johnny Carlsson. Detta är viktigt för delaktigheten. I Herrljunga består oppositionen av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

Vad hoppas du då av det öppna kommunstyrelsesammanträdet i april?

– Ett ökat intresse för vad politiken håller på med och hur det fungerar, säger Johnny Carlsson. Vi behöver sprida mer kunskap. Det är faktiskt inte alla som vet skillnaden mellan vad det innebär att vara kommunchef och att vara kommunstyrelsens ordförande. Det är en viktig del av demokratin att man vet hur det fungerar.

– Jag hoppas att detta ska leda till en ökad kontakt med våra medborgare. Vi vill ju ha signaler om vi är på rätt väg eller inte.

Uppdaterad av Mats Bjurbom, 2017-02-14, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats