Dela
2017-04-20

Skolinspektionens tillsyn nu avslutad: Brister åtgärdade

Förra hösten gjorde Skolinspektionen en omfattande tillsyn av utbildningen i Herrljunga kommun.

– Det var en tillsyn med fokus på huvudmannens ansvar, alltså kommunens övergripande ansvar för all den utbildning som bedrivs här, berättar Bodil Jivegård, bildningschef. Ett stort antal dokument begärdes in och det gjordes enkäter och intervjuer med elever, vårdnadstagare, personal och rektorer.

Den 17 november 2016 fattade Skolinspektionen sedan ett beslut där brister pekades ut inom två områden. Dessa brister innefattade bland annat modersmålsstöd för barn i förskolan, det vill säga stöd för barn med annat modersmål än svenska att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Det gällde även hur Herrljunga prövat frågan om en sökande tillhör gruppen för gymnasiesärskolan.

– Vi fick också ett påpekande vad gäller systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmen, samt hur introduktionsprogrammen på gymnasiet har fungerat, alltså de program som är till för att elever ska komma in på en nationell utbildning, berättar Bodil Jivegård.

Herrljunga kommun redovisade sina svar på dessa brister till Skolinspektionen den 7 februari, och den 12 april konstaterar Skolinspektionen att påtalade brister nu är avhjälpta och avslutar sin tillsyn.

– Detta är mycket glädjande, säger Bodil Jivegård. Jämfört med många andra kommuner så har vi klarat oss riktigt bra. Det finns goda förutsättningar för att få en bra utbildning i Herrljunga och ett gott arbete görs dagligen ute i våra verksamheter.

Uppdaterad av Mats Bjurbom, 2017-04-20, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats