Dela
2017-02-15

Socialförvaltningen gör positivt resultat för 2016 med 9,6 miljoner kronor

– En bra ekonomi är nyckeln till framgång, säger Magnus Stenmark, socialchef. Det är något som ger oss arbetsro.

Socialförvaltningen i Herrljunga kommun gör för år 2016 ett positivt resultat på 9,6 miljoner kronor.

– Detta är verkligen något att vara glada för, säger Magnus Stenmark, socialchef i Herrljunga sedan 2014. En bra ekonomi är nyckeln till framgång. Det är något som ger oss arbetsro. Nu behöver vi inte ägna hösten åt att lägga fram förslag till neddragningar.

För fem år sedan gjorde socialförvaltningen ett minusresultat på cirka 25 miljoner kronor, något som naturligtvis föranledde åtgärder.

– Det har varit ett långsiktigt arbete som började innan jag kom hit. Berättar Magnus Stenmark. Tidigare var vi en platt organisation, och ett led till i form av verksamhetschefer infördes. Ledning och styrning är A och O för att en organisation som vår ska fungera.

Och resultat har det blivit. År 2014 hamnade resultatet minus 4,2 miljoner, 2015 blev det ett nollresultat och nu ett överskott på 9,6 miljoner.

– Visst har chefstjänster som inte varit tillsatta genererat en del pengar och vi har inte behövt köpa så många placeringar under året, men som helhet är det strukturen som fungerar på ett bra sätt.

– Vi har en kultur och struktur som fungerar, och det skapar lugn i organisationen och ger oss möjlighet att vårda den personal som vi har. Samtliga enheter har förbättrat sig och det har varit ett hårt arbete mot att jobba på rätt sätt.

Utvecklingsarbetet fortsätter naturligtvis.

– Bland annat finns det önskemål om att införa ytterligare administrativt stöd för våra chefer, något som har haft betydelse under de senaste åren. Och så fortsätter vi att ha järnkoll på ekonomin genom avstämningar med vår controller Jenny Andersson, så att vi på ett mycket tidigt stadium ser om det blir några avvikelser.

– Bara känslan av att få börja ett nytt år utan ett underskott att jaga i kapp känns fantastiskt.

Förbättringarna i det ekonomiska resultatet har även lett till en högre kvalitet.

– I höstas fick vi riktigt bra resultat i SKL:s Öppna jämförelser, berättar Magnus Stenmark. Vi ligger väldigt bra till i jämförelse med andra kommuner i Västra Götalandsregionen. Det ser verkligen bra ut inför framtiden.

Uppdaterad av Mats Bjurbom, 2017-02-15, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats