Dela
2017-05-03

Socialnämnden fattade beslut om ordningen för avveckling av boenden för ensamkommande barn

Socialnämnden fattade vid sitt sammanträde på tisdagen beslut om ordningen för avveckling av HVB-boenden för ensamkommande barn i Herrljunga.

– Beslutet blev att boendet på Stationsvägen i Ljung kommer att läggas ner nu i september och därefter lägger vi ner Verkstadsgatan i januari 2018, berättar Robert Rydquist, verksamhetschef socialt stöd.

– Boendet på Sveagatan kommer att fortsätta tills avtalet löper ut den 1 maj 2018, och därefter kommer vi att öppna upp något av de andra hemmen igen.

Anledningen till detta är att anvisningar av ensamkommande barn från Migrationsverket har minskat markant.

– Hittills i år har det kommit ett barn, och den tilldelning vi har fått i år pekar på att vi tar emot två till fyra barn under året, säger Robert Rydquist.

Kommunens ansvar för ensamkommande barn som inte har fått permanent uppehållstillstånd sträcker sig fram tills att de fyllt 18 år, och då tas ansvaret över av Migrationsverket.

– För vår del kommer det att räcka med ett boende och ett antal träningslägenheter, säger Robert Rydquist.

Uppdaterad av Mats Bjurbom, 2017-05-03, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats