Dela

Barn och utbildning

Grundskolor och förskolor


En god utbildning grundläggs redan i förskolan som är det första steget i barnens utbildning. I alla våra verksamheter, från förskolan och grundskolan till gymnasieskolan, strävar Herrljunga kommun efter att ha en hög andel behöriga lärare.

I Herrljunga finns både kommunala och kooperativa huvudmän för förskoleverksamheterna medan skolorna har kommunen som huvudman. Det finns även pedagogigsk omsorg (dagbarnvårdare) i både kommunal och enskild regi.

Bildningsnämnden är den kommunala, politiska nämnd som ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan, fritidshemmen och grundsärskolan.

Under bildningsnämnden finns bildningsförvaltningen med uppgift att administrera och verkställa nämndens beslut samt övriga krav som nämnden har enligt skollagen och andra författningar.

För verksamheterna är det rektorn eller förskolechefen som har ansvar. En rektor på en grundskola är även chef över fritidshemmen

Gymnasieskola

Kunskapskällan är Herrljunga kommuns egen gymnasieskola.

Följ Kunskapskällan på Facebook! Klicka här...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

SkolskjutsreglerPDF

Aktuellt

  • 2016-12-05 10.52
    SEMESTERSTÄNGNING
    Läs mer
  • 2015-11-30 08.03
    ​Höjning av maxtaxetaket 2017-01-01
    Läs mer

Uppdaterad av System, 2017-06-08, Sidansvarig: Bodil Jivegard
Kontakt

Bildningschef
Bodil Jivegård
0513-174 02
Fax 0513-171 33
bodil.jivegard
@admin.herrljunga.se

Länk till
bildningsnämnd


etjänster

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats