Dela

​Höjning av maxtaxetaket 2017-01-01

Inkomsttaket för maxtaxan gällande förskola och fritidshem höjs till 45 390 kr från och med den 1 januari 2017. Detta innebär att högsta avgift för en förskoleplats blir 1.362 kr och för en fritidshemsplats 908 kr. I fortsättningen kommer taxan att indexeras. För ytterligare information se Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemPDF.


Uppdaterad av Eva Olsson, 2016-12-05, Sidansvarig: Bodil Jivegard

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats