Dela

Förskola och pedagogisk omsorg(dagbarnvårdare)

Förskola

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Det ska vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn utvecklas rikt och mångsidigt.

Innebörden av förskolans uppdrag kan sammanfattas som att den ska leda till att barn omfattas av vårt samhälles gemensamma normer och demokratiska värderingar samtidigt som de ska utveckla en förståelse för sig själva och sin omvärld.

Förskolan har en egen läroplan (Lpfö 98, reviderad) som också är vägledande för pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg(dagbarnvårdare)

Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) bedrivs i kommunal och enskild regi och finns i Herrljunga tätort, Hudene och Ljung. Barn mellan 1 och 5 år har sin omsorg i pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg i enskild regi finns i Knattebo, Remmene bygdegård, och huvudman är Svenska Kyrkan.

Öppen förskola

Öppen förskola är belägen i Vårdcentralen i Herrljunga tätort. Den är en del av familjecentralen som är ett samarbete mellan individ- och familjeomsorgen, mödra- och barnavårdcentralen samt bildningsförvaltningen. Den vänder sig till alla blivande föräldrar och småbarnsföräldrar med barn 0-6 år. På ett flertal platser runt om i kommunen erbjuds öppen förskola i enskild regi.


Uppdaterad av Eva Olsson, 2016-01-20, Sidansvarig: Bodil Jivegard
Kontakt

Bildningschef
Bodil Jivegård
0513-174 02
Fax: 0513-171 33
bodil.jivegard
@admin.herrljunga.se

Barnomsorgsadministratör
Eva Olsson
0513-174 10
eva.olsson
@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats