Dela

Barnfridsgruppen

En resurs för barn och vuxna i Herrljunga kommun

Vart 10:e barn i Sverige har upplevt våld mot närstående i hemmet. Våldet hålls oftast hemligt inom familjen och alla familjemedlemmar mår dåligt av det.Barnen bär på svåra känslor och behöver stöd. Därför är det viktigt att barnen får prata med någon utomstående.

I Herrljunga kommun finns en Barnfridsgrupp som arbetar med att synliggöra och hjälpa barnen. Gruppen består av personer som har lång yrkeserfarenhet av att möta barn. Alla i Barnfridsgruppen är utbildade för att ha krisbearbetande samtal med barn som upplevt våld i familjen.

Barn, föräldrar och anhöriga får gärna kontakta oss för rådgivning. Du kan vara anonym. Vi har sekretess.

Barnfridsgruppen består av:

Familjebehandlare Marita Heman       
Förskollärare Åsa Holgersson              
Förskollärare Marita Karlsson             
Lärare Maria Ragnander                     
Skolsköterska Annika Berg Davidsson        

 
Till yrkesverksamma som möter barn
Våga se         Våga lyssna                Våga visa att du bryr dig

Hjälp familjen att komma i kontakt med Barnfridsgruppen eller Socialtjänsten.
Är du orolig — rådfråga oss i Barnfridsgruppen.  

barnfrid
Kontakta gärna Samverkansgruppen om våld i nära relationer om du behöver stöd eller information. Samverkansgruppen består av personer från olika verksamheter i Herrljunga kommun, såsom socialtjänst, vårdcentral, skola, polis, kyrka m.fl. Samverkansgruppen arbetar för att ge bra stöd ur ett helhetsperspektiv till personer som drabbats av våld i nära relationer samt anhöriga och yrkesverksamma.
Du behöver inte säga ditt namn.

Kontakta:
Folkhälsosamordnare Viveca Lundahl Tel.nr:0513-17130

Uppdaterad av Anneli Akesson, 2014-11-04, Sidansvarig: Bodil Jivegard
Kontakt

Familjebehandlare IFO
Marita Heman 
0513-17151

Förskollärare
Åsa Holgersson
0513-17472

Förskollärare
Marita Karlsson
0513-170 80

Lärare
Maria Ragnander  
0513-17495

Skolsköterska
Annika Berg Davidsson
0513-17413


Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats