Dela

Elevhälsan

Elevhälsan uppgift är att stärka och stödja barns och ungdomars utveckling i nära samarbete med föräldrar och skolpersonal så att hälsa och positiv utveckling främjas.

Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande.

Elevhälsans arbete handlar om att främja hälsa hos alla barn och ungdomar i förskola och skola samt ha fokus på dem som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling och sitt lärande. (Regeringsprop. Nr 2001/01:04)

Elevhälsans arbete bygger därför på:

 • Kontinuitet
 • Professionalitet
 • Delaktighet

Eleverna behöver känna trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang och helhet, delaktighet, inflytande och självkänsla samt få möjlighet att använda alla sina sinnen och utveckla kreativitet.

Våra arbetsuppgifter

Skolkurator

 • Erbjuder samtal individuellt och i grupp.
 • Erbjuder konsultation, rådgivning och stöd till skolpersonal.
 • Bedriver psykosocialt behandlingsarbete.
 • Gör sociala utredningar.

Anna-Karin Borhammar

Helena Rusk

Christina Backenfall

Skolpsykolog

 • Erbjuder konsultation, rådgivning och stöd till personal och föräldrar med barn i grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan i frågor gällande barns utveckling och behov på olika områden.
 • Gör utredningar av skolelever utifrån olika frågeställningar, såsom inlärningssvårigheter m.m.     

Dagmar Olsson

Skolsköterska

 • Erbjuder hälsobesök och hälsosamtal, bistår med viss sjukvård,ger rådgivning i Hälso- och sjukvårdsfrågor samt utför vaccinationer enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
 • Medverkar i frågor om elevernas arbetsmiljö, utför hälsopedagogiskt arbete och ger medicinsk yrkesvägledning.

Annika Berg Davidsson

Katrin Boqvist Palmén

Anita Hjalmarsson

Katarina Hägerå

Katarina Hägerå


 

Skollogoped

 • Erbjuder konsultation, rådgivning och kompetensutveckling till personal i förskolan, grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan i frågor gällande tal, språk och kommunikation.
 • Kurser, och uppföljningar, i tecken som stöd kan erbjudas. 

Johanna Åberg

Uppdaterad av Erik Thaning, 2017-08-21, Sidansvarig: Bodil Jivegard
Kontakt

Chef Elevhälsan
Erik Bjurström
0513-174 75
Fax: 0513 - 171 33
erik.bjurstrom@
admin.herrljunga.se

Skolkuratorer
Helena Rusk
Altorpskolan
Horsbyskolan 4-6
0513 - 174 12

Anna-Karin Borhammar
Horsbyskolan F-3
Molla skola
Kunskapskällan
0513 - 173 15

Christina Backenfall
Mörlandaskolan
Fyr-skolan
0513 - 173 87

Skolpsykolog
Dagmar Olsson
Kundskapskällan
0513 - 174 04

Skolsköterskor
Annika Berg Davidsson
Altorpskolan
0513 - 174 13

Katrin Boqvist Palmén
Horsbyskolan
0513 - 174 44

Anita Hjalmarsson
Kunskapskällan
Molla skola
0513 - 173 14

Katarina Hägerå
Fyr-skolan
Mörlandaskolan
0513 - 174 54

Skollogoped
Johanna Åberg
0731-48 62 81

 

 

 

 

 

 

 

 

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats