Dela

Försäkringar

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring för barn, ungdom och vissa andra grupper, från och med 2015-01-01.

Försäkringsnumret är 326451-1.1. 

Försäkringen gäller till och med  1 september det eleven går ut grund- respektive gymnasieskola.

Försäkringen gäller dygnet  runt, utom för elever i komvux och yrkesintroduktion. För dessa grupper gäller den endast under skoltid.

Skadeanmälan

Skadeanmälan skall göras skriftligt och skickas till
Protector Försäkring
Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53  Stockholm

Villkor för olycksfallsförsäkringPDF

Blankett för olycksfallsanmälanPDFUppdaterad av Eva Olsson, 2017-06-09, Sidansvarig: Bodil Jivegard

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats