Dela

Klagomålshantering

Om du har synpunkter på skolan, förskolan eller skolbarnsomsorgen
 
Steg 1
Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med, bör du framföra det.  
Det finns många du kan prata med, t.ex. klasslärare/mentor eller skolexpeditionen.
Oavsett vem du vänder dig till med din synpunkt kan du få hjälp att komma i kontakt med rätt person. Tillsammans försöker vi sedan komma tillrätta med det som din synpunkt handlar om.
 
Steg 2
Om du inte tycker att du får hjälp av dem, eller om du anser att problemet är allvarligt, kan du lämna in ett klagomål till skolledningen — gärna skriftligt. Du kan ta kontakt med rektorn direkt, eller klicka härPDF för att ta fram blanketten för utskrift.

Du får då svar på att vi mottagit din synpunkt och information om vad som händer härnäst. Rektor eller förskolechef ansvarar för att klagomålet utreds och att du får ett svar.
 
Steg 3
Om du inte är nöjd med skolledningens insatser kan du vända dig till bildningsförvaltningens centrala kansli som ser till att din synpunkt registreras och att du får en återkoppling. Chefen för den rektor/förskolechef du varit i kontakt med ansvarar för att du får ett svar.
Om du anser att skolan inte har följt gällande bestämmelser kan du även vända dig till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet. Barn- och elevombudet arbetar endast med kränkande behandling, medan Skolinspektionen kan utreda både kränkande behandling och andra brister i hur skolan efterlever lagar och regler. Det räcker med att du gör en enda anmälan, även om du vill vända dig till båda myndigheterna.

 Kontaktuppgifter
 
Herrljunga kommun
Tel (växel): 0513 170 00
e-post: herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se
www.herrljunga.selänk till annan webbplats
 
Webbformulär för inlämning av synpunkter:
www.herrljunga.se/synpunkterlänk till annan webbplats
 
Skolinspektionen
Tel: 08-586 080 00
e-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se
www.skolinspektionen.selänk till annan webbplats
 
Barn- och elevombudet
Tel: 08-586 080 00
e-post: beo@skolinspektionen.se
www.skolinspektionen.se/sv/BEOlänk till annan webbplats

 

Uppdaterad av Eva Olsson, 2015-01-19, Sidansvarig: Bodil Jivegard
Kontakt

Bildningschef
Bodil Jivegård
0513-174 02
Fax 0513-171 33
bodil.jivegard
@admin.herrljunga.se

Länk till
bildningsnämnd

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats