Dela

Välkommen till Herrljunga Musikskola

Herrljunga Musikskola är en kommunal, frivillig skola som erbjuder undervisning i musik för alla åldrar, från och med förskoleklass till och med vuxenålder.

Kurser i andra kulturformer kan också förekomma.

Ansvar för musikskolans omfattning, målsättning och avgifter har Herrljunga kommuns bildningsnämnd. Begränsningar finns vad det gäller instrumentval, antal platser samt var undervisningen äger rum.

Verksamheten är till största delen förlagd i musikskolans egna lokaler på Norra Kyrkogatan 7 i Herrljunga. Viss undervisning sker även ute på kommunens skolor.

Se vår informationsfolder - klicka här!PDF

Anmälan

Anmälan gäller för ett läsår och är bindande för hela läsåret om inte återbud lämnas till Musikskolan före terminsstart. Avgift reduceras inte om elev avbryter undervisning under pågående termin.

Anmälan sker via anmälningsblankett eller via kommunens hemsida: www.herrljunga.se/etjanster

Till vår anmälningsblankett - klicka här!PDF

Lektionstid

Lektionstid är normalt 20 - 60 min per vecka, enskilt eller i grupp. Garanterat antalet lektioner är 14 per termin eller 28 per läsår.

Instrument

Instrument kan - med vissa undantag - hyras till en kostnad av 265 kr/termin. Ev reparationer och förbrukningsmaterial, t.ex. strängar och rörblad betalar du själv. Du betalar hyra för hel termin även om du avbryter din undervisning.
Musikskolan hyr inte ut följande instrument: piano, gitarr, elgitarr, elbas, trummor eller blockflöjt.

Noter

Noter ingår inte i den terminsavgift ni betalar. Musikskolans lärare hjälper gärna till med beställning av noter, om ni så önskar. Dessa betalas dock alltid av elev eller vårdnadshavare.

Avgift

Avgift betalas per termin. Undervisning kostar 720 kr/termin med följande undantag:

Elev 25 år eller äldre betalar dubbel avgift d v s 1440 kr

Endast orkesterspel: 160 kr.

Körsång är avgiftsfri.

Syskonrabatt innebär att undervisningsavgiften för betalande vårdnadshavare är maximerad till 2 avgifter d.v.s. 1440 kr/termin. Vuxna över 19 år eller avgift för dubbel kurs ingår inte i underlag för syskonrabatt.

Observera att en ev. kostnad för instrumenthyra kan tillkomma.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-04-27, Sidansvarig: Bodil Jivegard

Kontakt

Herrljunga Musikskola
Box 201
524 23 Herrljunga
Telefon personal 0513-173 20

Besöksadress:
Norra Kyrkogatan 7
524 30 Herrljunga

Tf. chef
Gunnar Andreasson
Telefon: 0513-170 16

E-post:
gunnar.andreasson
@admin.herrljunga.se

Sms-nr:
070-366 42 79

Du kan även använda dig av vår e-tjänst för anmälan till musikskolan - klicka här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats