Dela

Välkommen till Herrljunga Musikskola

Herrljunga Musikskola...

...är en kommunal, frivillig skola som erbjuder instrumentalundervisning i musik för alla från 7 år och uppåt. För vuxna över 25 år är det dubbel avgift och i mån av plats, termin för termin. Det finns även möjlighet för vuxna att delta i Musikskolans orkesterverksamhet.

Ansvar för Musikskolans omfattning, målsättning och avgifter har Herrljunga bildningsnämnd. Begränsningar finns vad det gäller instrumentval, antal platser samt var undervisningen äger rum.

Verksamheten är till största delen förlagd i Musikskolans egna lokaler på Norra Kyrkogatan 7 i Herrljunga. Viss undervisning sker även ute på kommunens olika skolor.
 

Anmälan...

...gäller för ett läsår och är bindande för hela läsåret om inte återbud lämnas till Musikskolan före terminsstart. Första terminen på musikskolan gäller tre provlektioner innan avgift tas ut, detta gäller enbart en gång per elev. Avgift reduceras inte om elev avbryter undervisning under pågående termin, från och med termin två oavsett instrumentbyte, uppehåll eller annat. Skicka eller lämna din anmälan till musikskolan eller direkt på hemsidan: herrljunga.se/tjanster

Lektionstid...

...är normalt 20-60 min per vecka, enskilt eller i grupp.
Antalet lektioner som erbjuds per termin är 14 st eller per läsår 28 st. Det finns kurser som är kortare men då framgår det vid anmälan till den kursen hur många lektioner som ingår. Avgiften reduceras i förhållande till kursens längd.
Du får alltid en kallelse till lektion när läsåret börjar.
 

Instrument...

...kan - med vissa undantag - hyras till en kostnad av 265 kr/termin. Hyran är grundhyra d v s reparationer och förbrukningsmaterial, t ex strängar och rörblad betalar du själv. Du betalar hyra för hel termin även om du avbryter din undervisning. Elever i blås- och stråkundervisning kan hyra instrument i mån av tillgång.
Musikskolan hyr inte ut följande instrument: Piano, synth/keyboard, gitarr, elgitarr, elbas, trummor eller blockflöjt.
 

Noter...

...ingår inte i den avgift ni betalar. Musikskolans lärare hjälper gärna till med beställningar av noter, om ni så önskar. Dessa betalas dock alltid av eleven/vårdnadshavare.
 

Avgift...

...betalas per termin. All undervisning kostar 720 kr/termin med några undantag, se nedan. Syskonrabatt innebär att undervisningsavgiften för betalande vårdnadshavare är maximerad till 2 avgifter d.v.s. 1440 kr/termin. Vuxna över 25 år betalar dubbel avgift, 1440 kr/termin. Kurser på fyra lektioner/termin kostar 205 kr/termin (vuxna över 25 år 410 kr/termin) och kurser på 10 lektioner/termin kostar 515 kr/termin (vuxna över 25 år 1030 kr/termin). Vuxna över 19 år ingår inte i underlag för syskonrabatt. Observera att en ev. kostnad för instrumenthyra kan tillkomma. Elev som endast deltar i orkesterspel betalar 160 kr/termin.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2016-10-17, Sidansvarig: Bodil Jivegard

Kontakt

Herrljunga Musikskola
Box 201
524 23 Herrljunga
Telefon personal 0513-173 20

Besöksadress:
Norra Kyrkogatan 7
524 30 Herrljunga

Tf. chef
Gunnar Andreasson
Telefon: 0513-170 16

E-post:
gunnar.andreasson
@admin.herrljunga.se

Sms-nr:
070-366 42 79

Du kan även använda dig av vår e-tjänst för anmälan till musikskolan - klicka här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats