Dela

Bygga, regler och tomter

Väljer du att bygga hus i Herrljunga kommun får du förmånen att bo i en omgivning där det är nära till mycket - natur- och friluftsområden, skolor, service, affärer och i vissa fall gångavstånd till golfbananlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster! Stationen i centrum, där tågtrafiken knyts samman, är en bra utgångspunkt för resor till när och fjärran.

I spalten till vänster finner du länkar till sidor med information som kan vara av nytta då du vill eller funderar på att bygga ditt egna boende. Allt ifrån aktuella detaljplaner till hur man ansöker om bygglov och vilka tomter som finns lediga för tillfället.

Ta dig även tid att bekanta dig med vår kommundelsguide som du finner på "Tomter och kostnader"-sidan via vänsterspalten. I den finner du en närmare presentation av våra olika kommundelar där det i dagsläget finns kommunala tomter till salu.

En del av tomterna saluförs i samarbete med fastighetsförmedling.

Lite nytt gällande bygglovsbefriad byggnation

Från och med 2 juli 2014 är vissa åtgärder bygglovbefriade, såsom
komplementbyggnad 25 kvadratmeter "Attefallshus". Dock skall
anmälan göras till kommunen som utfärdar ett startbesked för denna typ
av byggnation. Läs mer i denna PDF!PDF

Uppdaterad av Michaela Hakansson, 2017-05-17, Sidansvarig: Alfred Dubow

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats