Dela

Energiplan

Kommunens energi- och klimatplan är ett styrdokument för kommunens eget arbete med energifrågor.

Målsättningarna i energiplanen ska genomsyra allt kommunalinternt arbete, allt från politiska beslut till inköp av energieffektiva varor och tjänster.

Att erbjuda kostnadsfri och kvalificerad energirådgivning till kommunens företag, organisationer och privathushåll ingår som en del i kommunens energiplan.

Kommunens energiplan hittar du här: Energi- och klimatplanPDFUppdaterad av Michaela Hakansson, 2017-08-21, Sidansvarig: Niels Bredberg
Kontakt

Energirådgivare
Thomas Bengtsson
0705-310324
energiradgivare@
admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats