Dela

Samhällsplanering

I Utvecklingsplan för Herrljunga kommun — Växtkraft 10 000, våga, vilja, växa — presenteras en vision för Herrljunga år 2020. Visionen anger att Herrljunga ska vara en god miljö för både boende och företag och att invånarantalet ska växa till 10 000.

Det betyder att nya områden för bostäder och industrier måste planeras. Den övervägande delen av nya bostäder, arbetsplatser, handel och service kommer att koncentreras till Herrljunga tätort som erbjuder goda pendlingsmöjligheter åt alla håll i regionen. En fördjupad översiktsplan för Herrljunga tätort är under utarbetande.

En levande landsbygd som tar tillvara kommunens natur- och kulturvärden förutsätter även serviceorter som Ljung - Annelund men också en del glesare bebyggelse på landsbygden.

Uppdaterad av Michaela Hakansson, 2016-02-05, Sidansvarig: Claes Eliasson

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats