Dela

Bostadsförsörjning

Att ha någonstans att bo är en grundläggande rättighet och för många, men tyvärr inte för alla, en självklarhet. Vidare är det viktigt att boendet är tryggt, säkert och hälsosamt men också trevligt och praktiskt ordnat.

Människor har olika behov, både som grupper och individer och de flesta byter boende flera gånger genom livet. Det finns en bostadsmarknad som tillfredsställer en del av dessa behov men för att alla ska få möjlighet till ett gott boende krävs samordning och framförhållning i kommunens och andra myndigheters planering.

Kommuner har enligt lag (om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 2000:1383) skyldighet att planera för sina invånares bostadsförsörjning, genom riktlinjer för bostadsförsörjning.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa hur kommunen avser leva upp till sitt bostadsförsörjningsansvar och utveckla boendet inom kommunen med syftet att alla ges möjlighet att leva i goda bostäder.

Riktlinjerna kan samtidigt ges en vidare funktion som strategidokument för kommunens egna bostadspolitiska mål och för Herrljunga har riktlinjerna för bostadsförsörjning 2016-2020 utgjort ett viktigt underlag till kommunens nya översiktsplan.

 

Herrljunga kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning åren 2016-2020 finns här:

Riktlinjer för bostadsförsörjning

 

Bilagor till ärendet finns nedan:

Analys

Kartbilagor

Övriga bilagor

 

Uppdaterad av Janna Petersson, 2017-08-30, Sidansvarig: Claes Eliasson

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats