Dela

Aktuella detaljplaner

En detaljplan är ett juridiskt dokument som anger vad, var och hur man får bygga samt vad man får använda fastigheterna i planområdet till.

Detaljplanen består av en plankarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Den upprättas av kommunen i samråd med fastighetsägare och andra berörda. Detaljplanen utgör underlag för bygg- mark- och rivningslov och den ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. För bygg- mark- och rivningslov inom områden som saknar detaljplan görs först en bedömning utifrån plan- och bygglagen samt annan lagstiftning.

Innan systemet med detaljplaner infördes 1987 användes stads- byggnads- och avstyckningsplaner för att reglera markanvändningen. I Herrljunga finns flera sådana planer. Dessa gäller som detaljplan tills de upphävs eller ersätts med en ny detaljplan.
I menyn till vänster hittar du alla gällande detaljplaner, pågående planering och en genomgång av hur planprocessen går till.

Uppdaterad av Michaela Hakansson, 2017-01-26, Sidansvarig: Claes Eliasson
Kontakt

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats