Dela

Lokala miljömål

Herrljunga kommun vill bidra till det regionala och nationella miljöarbetet och samtidigt värna om miljön inom kommunen och har därför på uppdrag av kommunfullmäktige (uppdrag enligt KF 2010-10-05) formulerat lokala miljömål i samband med Herrljunga kommuns översiktsplanering (antaget i KF 2014-04-01).

Att omsätta miljömålen i praktisk handling är ett gemensamt uppdrag med många aktörer: kommuner, myndigheter, näringsliv och enskilda individer. Nu påbörjas ett löpande arbete med att upprätta handlingsplaner i kommunens olika förvaltningar.

De lokala miljömålen syftar till att lyfta miljöfrågorna till en strategisk nivå där de ska komma in i tidiga skeden av planering och utgöra ramar som stöd för beslutsfattande. Vid beslut där prioriteringar och avvägningar behöver göras tillhandahåller de lokala miljömålen riktlinjer och principiella ställningstaganden att förhålla sig till.

De lokala miljömålen är också skrivna som en enklare guide till de nationella miljömålen samt ger en bild av strukturen för samhällets miljöpåverkan, både dess problem och möjligheter.

Läs våra miljömål härPDF!

För vidare läsning och fördjupning rekommenderas följande webbsidor:

Nationellt:

www.miljomal.selänk till annan webbplats (Naturvårdsverket)

Regionalt:

Västra Götalands miljömållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Länsstyrelsen)

Uppdaterad av Michaela Hakansson, 2017-01-13, Sidansvarig: Claes Eliasson

Kontakt!

Planeringssekreterare
Janna Petersson
0513-171 13
janna.petersson@
admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats