Dela

FRAMTID

- Vision, mål och strategi

FRAMTID är den egentliga översiktsplanen. De antagna målen har ersatt kommunfullmäktiges tidigare inriktningsmål. Kapitelrubrikerna är de samma som i NUTID. Man kan läsa dokumenten parallellt.

Till dokumentet FRAMTID hör den stora markanvändningskartan. Den är också en formell planhandling. Det finns generella rekommendationer i FRAMTID som gäller för hela kommunen. Men det finns också områden där speciella rekommendationer och/eller restriktioner gäller. Det är sådana områden som redovisas på markanvändningskartan. Här finns t.ex. riksintressena redovisade liksom strandskydd och olika skyddsområden.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2014-06-24, Sidansvarig: Claes Eliasson
Kontakt

Strategisk planering
Janna Petersson
0513-171 13
janna.petersson
@admin.herrljunga.se


Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats