Dela

Översiktsplan - pågående ärende

Herrljunga kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som är en vägledning för beslut om hur mark och vattenområden inom kommunen ska användas under de kommande åren fram till 2035.

 

Vad är en översiktsplan
och varför måste vi ha en sådan?

Översiktsplanen visar på ett övergripande sätt var i kommunen vi ska bygga, hur kommunikationerna ska utvecklas och hur vi ska skydda och utveckla värdefulla mark- och vattenområden. Planen används som vägledning bland annat för beslut om detaljplaner och bygglov.

Översiktsplanen tas fram i en demokratisk process, där alla kommuninvånare, organisationer och företag i kommunen ska ges möjlighet att ta del av och komma med synpunkter. Detta kallas samråd.

Nu har vårt förslag till ny översiktsplan varit ute på samråd under perioden 1 juni 2016 – 30 september 2016. Syftet med samrådet var att samla in synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter har ställts samman och kommenterats i en så kallad samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen finns att ta del av via hemsidan.

En del i samrådsredogörelsen är denna utställning du tittar på nu. Den innehåller en uppdaterad version av det ursprungliga förslaget till översiktsplan.

 

 

Utställning

Det bearbetade materialet och samrådsredogörelsen ställs ut under tiden
3 april 2017 – 5 juni 2017.
Syftet är att allmänheten och andra berörda ska kunna se hur lämnade synpunkter har tagits tillvara och
att ge ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget finns utställt på följande platser:

  • Herrljunga kommunhus, Torget 1
  • Herrljunga bibliotek
  • Ljungs bibliotek

Förslaget består av följande två delar + tre kompletterande kartbilder, klicka på vardera för att öppna:

 

 

Så här gör du för att
lämna in dina synpunkter

  • Remissvaret skickas senast den: 5 juni 2017
  • Svar per post skickas till: Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
  • Svar via e-post skickas till: herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se
  • Märk svaret med ”Översiktsplan”

Vid frågor och funderingar e-posta anthon.gustavsson@admin.herrljunga.se eller ring på tel. 0513-171 16.

Det finns inga krav på undertecknande, du kan vara anonym om du vill. Om du inte har möjlighet att lämna svar på ovanstående sätt så är det inget hinder för att göra din röst hörd! Hör av dig på telefon så löser vi det.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-04-03, Sidansvarig: Claes Eliasson

Kontakt

Strategisk planering
Janna Petersson (föräldraledig)
0513-171 13
janna.petersson
@admin.herrljunga.se

Ersättande kontakt i ärendet:
Anthon Gustavsson
0513-171 16
anthon.gustavsson
@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats