Dela

Översiktsplanering Herrljunga kommun

Översiktsplanering syftar till att ge en samordnad och långsiktig planering av den fysiska miljön. En övergripande strategi för var det ska byggas och hur mark- och vattenområden ska användas är avgörande för att nå en bra helhet och en långsiktigt hållbar utveckling.

En översiktsplan vägleder mer detaljerad planering och andra beslut som tas för att utveckla den byggda miljön så att alla enskilda projekt tillsammans skapar en välfungerande helhet, både nu och i framtiden. Utvecklingen behöver fungera för både miljön, ekonomin och människorna i samhället.

 

Herrljunga kommuns översiktsplan 2006-2017


Herrljunga kommun har valt att låta sin översiktsplan vara ett samordningsinstrument för samtliga kommunala program och planer, där antagna mål, strategier och rekommendationer återfinns. Planering för verksamheter och fysisk miljö vägs samman i kommunens övergripande dokument, översiktsplanen. Planen innehåller en gemensam "framtidsbild" av Herrljunga kommuns fysiska miljö och struktur med en "tidshorisont" på 10-15 år. Översiktsplanen är uppdelad i delarna Alltid, Nutid och Framtid, se mer i spalten till vänster.

 

Herrljunga kommuns översiktsplan 2017-2035?


En ny översiktsplan har arbetats fram under de senaste åren och kommer att ersätta planen från 2006. Se mer under Översiktsplan – pågående ärende, till vänster.


Uppdaterad av Janna Petersson, 2017-08-30, Sidansvarig: Claes Eliasson
Kontakt

Strategisk planering
Janna Petersson
0513-171 13
janna.petersson
@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats