Dela

Översiktsplanering Herrljunga kommun

Översiktsplanering syftar till att ge en samordnad och långsiktig planering av den fysiska miljön. En övergripande strategi för var det ska byggas och hur mark- och vattenområden ska användas är avgörande för att nå en bra helhet och en långsiktigt hållbar utveckling.

En översiktsplan vägleder mer detaljerad planering och andra beslut som tas för att utveckla den byggda miljön så att alla enskilda projekt tillsammans skapar en välfungerande helhet, både nu och i framtiden. Utvecklingen behöver fungera för både miljön, ekonomin och människorna i samhället.

  

Herrljunga kommuns översiktsplan 2017-2035


En ny översiktsplan har antagits av Kommunfullmäktige den 5 september 2017. Belsutet har vunnit laga kraft och planen gäller nu som kommunens övergripande vägledning för fysisk planering och annan verksamhet som leder till förändringar i den fysiska miljön.

Översiktsplanen finns att läsa här.

 

Nedan finns övriga Lagakraft-handlingar enligt PBL 3 kap § 22:

SamrådsredogörelsePDF

Särskilt utlåtande och Länsstyrelsens granskningsyttrandePDF

Beslut i Kommunfullmäktige: protokollsutdragPDF samt omröstningsbilagaPDF


Inom kort kommer även ett digitalt kartverktyg att finnas där översiktsplanens kartmaterial går att utforska närmare.


Uppdaterad av Janna Petersson, 2017-10-10, Sidansvarig: Claes Eliasson

Kontakt

Strategisk planering
Janna Petersson
0513-171 13
janna.petersson
@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats