Dela

Planprogram

Samråd

Till alla i Herrljunga kommun, myndigheter och intresserade. Program för framtida bebyggelse i centrala Herrljunga tätort. Förslag till program har tagits fram för framtida bebyggelse i centrala Herrljunga tätort.

Här ser du ett exempel på hur det skulle kunna se ut i framtiden i området kring Stadsparken.

Genom texter och bilder i form av 3D-skisser kan alla ta del av hur det skall se ut i framtiden och lätt kunna delta i diskussionerna kring våningshöjder, möjliga byggrätter, trafiklösningar med mera. Hur ska centrala Herrljunga se ut i framtiden?

Programmet är tänkt att kunna användas i en process där det ges möjlighet för alla invånare i kommunen att diskutera, tycka till och påverka den fysiska miljöns utformning i det framtida Herrljunga.

Du/ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på bifogade förslag till planprogram.

Handlingar för planprogrammet finns här nedan och de finns även tillgängliga på Plan- och byggenheten i kommunhuset.

Ytterligare information om planen lämnas av:
Katarina Frändberg, konsult
katarina.frandberg@admin.herrljunga.se

Lena-Britt Björklund, administratör
lena-britt.bjorklund@admin.herrljunga.se
0513-171 83

Om du har synpunkter pä förslaget ska dessa lämnas
skriftligt senast 1 mars 2017 till:
Herrljunga kommun
Plan- och Byggenheten
Box 201
524 23 Herrljunga

Eller per e-post till: bygg@admin.herrljunga.se

Planprogrammets handlingar:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planprogr.HjaC.SAMRÅD.pdf 1.7 MB 2016-12-01 16.51
Bil 1 Illustrationer.pdf 2 MB 2016-12-01 16.40
Bil.2 Trafik- och P-utredn del 2 161019.pdf 953.9 kB 2016-12-01 16.40
Bil.2 Trafik- och P-utredn. del1 151204.pdf 1020.1 kB 2016-12-01 16.40
Bil.3 Värdefulla byggnader och miljöer.pdf 884.1 kB 2016-12-01 16.40
Bil.4 Riktlinjer för bostadsförs.152020 Samråd.pdf 1.2 MB 2016-12-01 16.40
Uppdaterad av Johanna Renko, 2017-02-24, Sidansvarig: Claes Eliasson

Kontakt

Kommunarkitekt
Emil Hjalmarsson
0513-171 80
emil.hjalmarsson
@admin.herrljunga.se

Administratör
Lena-Britt Björklund
0513-171 83
lena-britt.bjorklund@
admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats