Dela

Vindkraft

Tematiskt tillägg till översiktsplanen med inriktningen vindkraft, antogs 2011-09-06. Planen är delvis inaktuell. I planen föreslås en större utbyggnad av vindkraft i fem områden. Inom två av dessa har Försvarsmakten restriktioner som innebär att en utbyggnad inte är möjlig. Även inom övriga områden finns vissa restriktioner. De delar av planen som är aktuella har arbetats in i den nya översiktsplanen. Vindkraftplanen kan fortsatt användas som ett underlag vid vindkraftplanering.

Herrljunga Kommun vindkraftsplanPDF

 

LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Tematisk fördjupning av översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära läge – Sämsjöområdet, fördjupad del av översiktsplan, antogs 2011-09-06. I planen redovisas hur en landsbygdsutveckling kan ske inom strandskyddade områden runt Sämsjön. Innehållet i planen är till delar genomfört men planen är i övrigt aktuell.

Sämsjöplanen - tematiskt tillägg till ÖPPDF

Uppdaterad av Janna Petersson, 2017-10-06, Sidansvarig: Claes Eliasson
Kontakt

Strategisk planering
Janna Petersson
0513-171 13
janna.petersson
@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats