Dela

Integration

Herrljunga kommun välkomnar alla inflyttade och vill säkerställa en god mottagning och integration.

Ansvaret för integration ligger på hela kommunen, därför krävs en övergripande handlings plan för arbetet med integration i kommunen. Detta behövs för att de nya herrljungaborna ska trivas och vilja bo kvar i kommunen. Ett av kommunens mål och vision är en välkomnande Vi-känsla.

En väl genomarbetad integrationsplan är också en strategisk viktig förutsättning för att Herrljunga kommun ska kunna ta vara på den kompetens och kapacitet som finns hos de personer som bor i kommunen. Det är angeläget att förtydliga det helhetsansvar som kommunen bär för integrationsfrågorna samt vikten av att detta ansvar tas. Integration sker inte av sig självt utan kräver strategiska processer.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2016-05-16, Sidansvarig: Niels Bredberg

Kontakt

Folkhälsoutvecklare
Viveca Lundahl
0513-171 30
viveca.lundahl
@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats