Dela

Projekt: Nattkoll

Med projektet Nattkoll vill kommunen skapa ökad trygghet i samverkan med föreningarna. Metoden är hämtad från konceptet nattvandring. Skillnaden här är att vandringen kan ske med bil.

Nattvandrarna finns för att skapa en bra miljö och en upplevd trygghet i det offentliga rummet. De ersätter inte polisen, bevakningsföretag eller sociala fältarbetare utan kompletterar dessa. Nattkoll går till så att frivilliga föreningsmedlemmar orienterar sig i området/kommunen och iakttar, ser, lyssnar och noterar udda företeelser som sedan anmäls till polisen. Det handlar inte om att agera utan enbart vara uppmärksam. Helt enkelt att ”ha örat mot marken och ögonen öppna”.

I Herrljunga kommun har kommunstyrelsen, i enlighet med KS-beslut om
”Regler för stöd till Föreningslivet”, 2012-12-17, rubrik ”Särskilda
överenskommelser”, fattat beslut om att utveckla det Brottsförebyggande
arbetet genom Projektet ”Nattkoll”. ”Nattkoll” ska vara en del av det
lokala brottsförebyggande arbetet i Herrljunga kommun.

Ett av syftena med projekt ”Nattkoll” är att öka föreningarnas delaktighet i kommunens trygghetsskapande arbete samt att förebygga brott. När fler medborgare, genom föreningarna, orienterar sig i kommunen kan det gemensamma brottsförebyggande arbetet ge en förbättrad effekt.

Deltagarna ska inte agera och därmed utsätta sig för fara! 

Information och råd inför aktiviteten ”Nattkoll” har lämnats till deltagande föreningar och representanter från Polismyndigheten.

Kommunen/föreningen har ingen försäkring om det händer något utanför bilen. Då gäller deltagarnas egna försäkringar.

Ett särskilt aktivitetsstöd utgår efter ansökan, till de medverkande föreningarna, baserat på antalet aktiva föreningsmedlemmar i aktiviteten.


Det praktiska tillvägagångssättet

  • Startdatum: 2015-01-12
  • Tid: Nattetid, 3-4 dagar/vecka
  • En gul väst med trycket ”Nattkoll” ska varje deltagare ha på sig
  • Kommunbil finns att tillgå. Bilens försäkring täcker vid olyckor. Föraren ska självklart inneha körkort.
  • Kilometerredovisning görs i en särskild bok som ligger i handskfacket.
  • Erforderlig utrustning finns tillgänglig i bilen, bland annat ficklampa och magnetiska bildekaler.
  • Kommunkarta finns att hämta i kommunhuset.
  • En redogörelse lämnas om vad som iakttagits. Om inget finns att redogöra för, ska det noteras. Block och penna finns i bilen. Loggboken lämnas i kommunens reception eller mailas till överenskommen e-postadress.
  • Information till polisen så snart som möjligt, gärna dagen efter.
  • Vid misstanke om brott ring 112 eller 114 14
Uppdaterad av Johanna Renko, 2015-09-17, Sidansvarig: Alfred Dubow

Kontakt

Viveca Lundahl                        Folkhälsosamordnare              

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats