Dela

Länkar

Organisationer och föreningar:

http://www.foretagarna.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.

http://studieforbunden.se/studieforbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Studieförbund är organisationer som ägnar sig åt folkbildning genom verksamhetsformerna studiecirklar, mötesserier, projekt, arrangemang och evenemang.

www.sios.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSamarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige.

Finansieringsmöjligheter

www.mikrofonden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterFöretaget har en bra idé men inte tillräcklig säkerhet för ett viktigt banklån? Kooperativet har hittat en fin lokal men hyresvärden vill ha hyresgaranti för ett år? Föreningens EU-finansierade projekt behöver låna för att kunna betala löner innan projektmedlen kommer? Här kan mikrofonderna gå in med garantier och täcka upp för bristfälliga säkerheter eller medlemmars personliga borgen, utifrån sedvanlig kredithandläggning.

www.esf.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (socialfonden)
Här kan du söka stöd för kompetensförsörjning, öka övergångarna till arbete och sysselsättningsinitiativet för unga.

www.tillvaxtverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (regionalfonden)
Arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.

www.lansstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHär kan du söka företagsstöd- och projektstöd med mera.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster/programochvisioner/landsbygdsprogrammet20142020/vadarlandsbygdsprogrammet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster4.1b8a384c144437186ea10a.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här kan du stöd via landsbygdsprogrammet till; företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar, lokalt ledd utveckling (Leader)

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterlokaltleddutvecklinggenomleader/lokaltleddutveckling20142020/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstergodkandaleaderomraden.4.37e9ac46144f41921cd21299.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du kontaktuppgifterna till Leaderområdena

http://www.mucf.se/bidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. De fördelar bidrag så att andra kan genomföra bra verksamheter. Bidrag kan gå till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

http://www.arvsfonden.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterArvsfonden bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/EU-fonder/Asyl--migrations--och-integrationsfonden-AMIF.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet.

http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/Idrottslyftet/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
I de flesta av landets idrottsföreningar finns goda idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas. För att hjälpa till att göra idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. För att få stöd från Idrottslyftet kan föreningen vända sig till sitt specialidrottsförbund (SF) samt till sitt distrikt (RF:s distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt).

www.eufonder.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Eufonder.se är den främsta kanalen för information om EU-fonder i Sverige och deras program
.

http://www.landsbygdsnatverket.se/sokastod.4.2e7051841506a4adf406ed1.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Landsbygdsnätverket har som uppgift att verka som smörjmedel för landsbygds-programmet, havs- och fiskeriprogrammet och Lokalt ledd utveckling. Därför har vi samlat information om de olika stöd som ingår i dessa program och vart du som stödsökare ska vända dig med din ansökan eller för att få veta mer om de olika stöden.

Annat:

http://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Sidor/Ny-i-Sverige-2.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här kan du läsa om hur samhället i Sverige fungerar, men även länkar till andra nyttiga sidor.

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Ordforklaringar.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här kan du få förklaring på olika ord och begrepp i och efter asylprocessen
.Informationen i denna skrift är bland annat hämtad från:

www.migrationsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.arbetsformedlingen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.forsakringskassan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad av Johanna Renko, 2016-05-10, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats