Dela

Övrigt

Idéburna sektorn

Den idéburna sektorns och den ideella sektorns möjligheter och resurser har blivit ännu mer viktig i arbete med integration och mottagandet av nyanlända. Runt om i landet engagerar sig studieförbund, föreningar och organisationer så som exempelvis Svenska kyrkan, Röda korset och idrottsföreningar för att bidra till ett bra mottagande och en påbörjad integration. Dessa grupper är mycket viktiga och har dessutom fått ett uppdrag av regeringen att erbjuda SFI till asylsökande. I länklistan kan du hitta adresser till några av dem.

Näringslivets möjligheter

Det lokala näringslivet har en stor och viktig del i integrationsarbetet. Att hitta kanaler in i arbete och praktik är ett av de viktigaste momenten för att påbörja en lyckad integration. De lokala variationerna är stora kring hur näringslivet organiserat sig genom till exempel de olika företagarorganisationerna. Ett tips är att ta kontakt med föreningen "företagarna" för att få mer uppgifter kring deras arbete. Länkar finns för mer information.

Vanliga frågor och svar

Fråga: Hur kan man göra eller tänka när man ska starta integrationsprojekt?

Svar:

  • När du kommer på en projektidé, prata med de parter som är inblandade.
  • Tänk på att ha med alla från start.
  • Glöm inte att det förmodligen finns personer bland de asylsökande och nyanlända som har kompetens och erfarenhet samt vilja att leda eller driva projekt.
  • Involvera dem redan när ni planerar projektet. 
  • Ha tålamod, processer tar tid, och dessvärre kan det ta lång tid att få beslut på en projektansökan.
  • Ta kontakt med ett leaderkontor och bolla dina idéer
  • Läs igenom anvisningarna för den fond ni vill söka stöd ur
  • Gör en tydlig (övertydlig) projektansökan
  • Tänk igenom budgeten flera gånger.


Fråga: Är integration svårt?

Svar: Nej, varje relation börjar med ett hej och sedan fortsätter man därifrån. Beroende på vad man vill ha ut av relationen kan man sedan upptäcka systemet tillsammans.


Fråga:
Enklare handledning i hur man förmedlar svenska språket, grundläggande stolpar för grammatik, lämpliga texter och övningar av varierande svårighetsgrad. Skulle man inte på central nivå kunna utveckla ett sådant material, (snabbt!) för att underlätta volontärernas arbete?

Svar: Ta kontakt med studieförbundet på din ort och fråga vad de kan ha för material, både lokalt och nationellt.


Fråga:
Om man vill ge hjälp till asylsökande och skapa kontakt, hur gör man?

Svar: Ta kontakt med Migrationsverket och fråga vilka asylboenden och andra boendeformer som finns på din ort. Känner du redan till ett asylboende är tipset att du frågar de som ideellt erbjuder språkintroduktion. Vilka de är vet ofta föreståndaren på asylboendet. Kommunernas integrationssamordnare är också bra personer att fråga för den som vill hitta vägar för att få kontakt med nyanlända i kommunen. Du kan även ta prata med SiOS för att få kontakt med en etnisk förening.

Fråga: Hur kan man hjälpa till med praktikplats?

Svar: Ta kontakt med Migrationsverket för information om hur man går tillväga. Om du inte har en tilltänkt praktikant så kan du även få uppgifter om asylboenden i närheten. Om du vill ge en person med uppehållstillstånd praktik, så kan du ta kontakt med arbetsförmedlingen på din ort.

Uppdaterad av Johanna Renko, 2016-05-10, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats